Toppdomän

Stockholms stad äger toppdomänen .stockholm. Toppdomänen ska stärka stadens digitala kommunikation. Den ska också framhäva stadens varumärke och positionera Stockholm som en stad i digital framkant. I samband med att nya stockholm.se utvecklas både tekniskt och innehållsmässigt börjar toppdomänen användas.

Vad är en toppdomän?

En toppdomän är den del av en webbplats namn som kommer efter den sista punkten, till exempel se, com och org. Till exempel har alla länder egna toppdomäner som kan likställas med landsnummer för telefoni eller landsbokstäver på bilar.

Toppdomänen .stockholm kommer i första hand att användas för stadens egna verksamheter. Den blir en del av den nya webbstrukturen, och får ett kommunikativt värde för att tydliggöra de tjänster som staden erbjuder. Vissa utpekade befintliga webbplatser får också möjlighet att använda toppdomänen. När vi nu tar toppdomänen i bruk finns tydliga kvalitets- och säkerhetskrav för webbplatserna som väljs ut.

Den största skillnaden blir att adressen/URL:en till sidor ändras till en .stockholm-adress, som tydligare förklarar vad man besöker.

Stadens ambition med toppdomänen

Staden kommer i samband med utvecklingssatsningen ta toppdomänen .stockholm i bruk och på ett konstruktivt sätt bygga in kvalitetsaspekter och krav på de sajter som använder domänen. För att bidra till en bra användarupplevelse och ge största möjliga nytta för invånarna kommer satsningen på .stockholm i ett första steg att kopplas ihop med de digitala resurser staden tillhandahåller, men även vissa aktörer som staden stödjer kan få använda domänen. På så sätt kan vi tillsammans med externa aktörer förlänga stadens del av det digitala ekosystem och göra det möjligt att tillhandahålla nya spännande lösningar.