Toppdomän

Stockholms stad äger toppdomänen .stockholm. Toppdomänen ska stärka stadens digitala kommunikation. Den ska också framhäva stadens varumärke och garantera staden som en trovärdig och förtroendefull avsändare.

Vad är en toppdomän?

En toppdomän är den del av en webbplats namn som kommer efter den sista punkten, till exempel .se, .com och .org. Alla länder har egna toppdomäner som kan likställas med landsnummer för telefoni eller landsbokstäver på bilar. Det finns också ord och förkortningar som toppdomäner, som .stockholm.

Toppdomänen .stockholm kommer i första hand att användas för stadens egna verksamheter. Den är en del av den nya webbstrukturen, och får ett kommunikativt värde för att tydliggöra de tjänster som staden erbjuder. Vissa utpekade befintliga webbplatser får också möjlighet att använda toppdomänen. Det finns tydliga kvalitets- och säkerhetskrav för webbplatserna som väljs ut.

Stadens ambition med toppdomänen

Staden tog i samband med utvecklingssatsningen på webben 2019, toppdomänen .stockholm i bruk. På ett konstruktivt sätt byggdes kvalitetsaspekter in och särskilda krav finns på de sajter som använder domänen. För att bidra till en bra användarupplevelse och ge största möjliga nytta för invånarna används .stockholm i ett första steg av staden. Vissa aktörer som staden stödjer kan få använda domänen. På så sätt kan vi tillsammans med externa aktörer förlänga stadens del av det digitala ekosystem och göra det möjligt att tillhandahålla nya spännande lösningar.