Toppdomän

Stockholms stad äger toppdomänen .stockholm. Toppdomänen ska stärka stadens digitala kommunikation. Den ska också framhäva stadens varumärke och positionera Stockholm som en stad i digital framkant.

Vad är en toppdomän?

En toppdomän är den del av en webbplats namn som kommer efter den sista punkten, till exempel .se, .com och .org. Alla länder har egna toppdomäner som kan likställas med landsnummer för telefoni eller landsbokstäver på bilar. Det finns också ord och förkortningar som toppdomäner, som .stockholm.

Toppdomänen .stockholm kommer i första hand att användas för stadens egna verksamheter. Den är en del av den nya webbstrukturen, och får ett kommunikativt värde för att tydliggöra de tjänster som staden erbjuder. Vissa utpekade befintliga webbplatser får också möjlighet att använda toppdomänen. När vi nu tar toppdomänen i bruk finns tydliga kvalitets- och säkerhetskrav för webbplatserna som väljs ut.

Den största skillnaden blir att adressen/URL:en till sidor ändras till en .stockholm-adress, som tydligare förklarar vad man besöker.

Stadens ambition med toppdomänen

Staden tog i samband med utvecklingssatsningen toppdomänen .stockholm i bruk och på ett konstruktivt sätt byggde in kvalitetsaspekter och krav på de sajter som använder domänen. För att bidra till en bra användarupplevelse och ge största möjliga nytta för invånarna kommer satsningen på .stockholm i ett första steg att kopplas ihop med de digitala resurser staden tillhandahåller, men även vissa aktörer som staden stödjer kan få använda domänen. På så sätt kan vi tillsammans med externa aktörer förlänga stadens del av det digitala ekosystem och göra det möjligt att tillhandahålla nya spännande lösningar.