Mål

Staden har över 20 års erfarenhet av webb som huvudkanal och ambitionen är nu att ta Stockholms stads webbkommunikation till nästa nivå.

Stockholmarna använder i hög grad digitala tjänster och en majoritet besöker stockholm.se via mobila enheter. Utvecklingen av nya webben består i att förnya tekniken, men ska också ännu bättre möta upp mot invånarnas behov. Många kommer till webbplatsen via Googles sökmotorer och beteendemönstren förändras hela tiden i snabb takt.

Webbplatsen ska kunna möta de olika användarresor som våra målgrupper behöver och vill göra. I praktiken handlar det om att underlätta den enskilde invånarens, besökarens eller företagarens väg från start till mål, vare sig det handlar om att enkelt kunna söka förskoleplats, hitta tips på roliga söndagsaktiviteter, eller som företagare snabbt och enkelt hitta vilka tillstånd och regler som gäller för min bransch.

Visionen är att stadens olika webbplatser, e-tjänster, appar, sociala medier och andra digitala system ska utgöra ett sammanhållet och väl fungerande digitalt eko-system med fokus på att ständigt effektivisera och förenkla för såväl användare som för staden.

Projektmål

 • 60 procent av boende i Stockholms stad som använt nya webben bedömer att de hittade det de letade efter (jämfört med 48 procent 2016).
 • Samtliga besökare på stockholm.se ger webbplatsen ett snittbetyg på minst 4 av 5 när det gäller användarvänlighet (jämfört med 3,34 för 2016), till exempel rörande laddningstider, användarvänlig innehållsstruktur, design och responsivitet.
 • 80 procent av samtliga besökare bedömer att stockholm.se har en användarvänlig innehållsstruktur (att det gick lätt att hitta på sidan/sidorna).
 • 80 procent av samtliga besökare bedömer att innehållet är lätt att ta till sig med hänsyn till den typ av enhet (mobil/dator/surfplatta) som de använder (responsivitet).
 • En övervägande majoritet av de som hanterar innehåll (redaktörer, publiceringsansvariga, sakkunniga på stockholm.se ska göra bedömningen att de jobbar utifrån tydliga resultatmål för innehållet och tydliga uppföljningspunkter som används fortlöpande i verksamheten.

Nyckeltal (KPI:er)

Varje ämne och tema kommer att ha egna nyckeltal (KPI:er) att mäta mot. Nyckeltalen följs upp via webbenkät, webbdata och interna enkäter. Exempel på nyckeltal för verksamhet man ansöker om – till exempel förskola – kan vara följande:

 • Webbplatsens räckvidd
 • Slutförandegrad för besöket
 • Webbplatsens användarvänlighet (laddningstider, innehållsstruktur, design, responsivitet)
 • Förståelse för hur ansökan via e-tjänsten går till
 • Förståelse för hur kösystemet fungerar
 • Trygghet vid ansökan
 • Realistiska val
 • Andel förskoleärenden till kontaktcenter
 • CMS enkelt att använda för redaktörer