Aktuellt

2014

oktober

Igår vann Stockholms stads webbplats om gymnasievalet Svenska Publishingpriset, vilket är kul. Motiveringen löd:

”För en överskådlig och lättnavigerad portal med fina illustrationer och foton”.

Valet är ditt
Beskrivning av webbplatsen:
Målet med Valet är ditt är att erbjuda alla niondeklassare att enkelt hitta bra information inför sitt gymnasieval. Webbplatsen är utvecklad med tanke på att ungdomar idag söker information digitalt. På så vis ersätter webbplatsen den tidigare tryckta katalogen.

På webbplatsen presenteras gymnasieskolorna och deras program på ett lättillgängligt sätt. Eleverna får även möjlighet att kommentera och dela med sig av information om olika skolor och program till sina vänner, via exempelvis Facebook eller Twitter.

Skolorna har möjlighet att publicera egna bilder, via sina Instagram-konton som är kopplade till webbplatsen. På så vis kan de själva bidra och påverka vilken känsla de vill förmedla med sin skola, vilket gör webbplatsen levande och aktuell.

september

I våras lanserades appen för att anmäla fel och tycka till om utemiljön i staden, vilket skulle underlätta när du är på språng (eller på plats så att säga).

Det ser den också ut att ha gjort! I början av året så kom alla ärenden in via webbformuläret, via e-post eller registrerades av en handläggare. Och efter åtta månader så kommer nu istället 33% av alla ärenden in via appen.

Kul att se att resultatet när både tekniken, användarna och verksamheten är i fas och nya beteendemönster skapas.

Tyck till - statistik per plattform. 33% respektive 67%
Huruvida appen också bidragit till att fler ärenden skickas in återstår att se i slutet av året.

Antal ärenden via Tyck till

Uppdaterat koncept
I våras anpassades stockholm.se för mobila enheter genom att hela webbplatsen byggdes om med ett responsivt ramverk. Samtidigt genomfördes insatser för att snabba upp webbplatsen för att fungera ännu bättre på enheter där bandbredden kan vara mer begränsad. I anslutning till detta så gjorde vi en del nödvändiga anpassningar i det visuella och hur interaktionen med stockholm.se fungerar. Detta för att det skulle bli en så bra upplevelse som möjligt, oavsett vilken typ av enhet användaren surfar med.

Som ett led i det vidare förbättringsarbetet så utvärderades webbplatsen under sommaren ur ett användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Nedan visas en rad visuella uppdateringar (och några under skalet), där flera kommer att driftsättas under nästa vecka.

Globala länkar

Användningen av stadens e-tjänster ökar varje år och för att göra det lättare att hitta dem skapas en global genväg tillsammans med den nylanserade, första versionen av ”Mina sidor” med kontohanteringstjänst för personuppgifter och lösenord.

Sidhuvud
Nya globala länkar i sidhuvudet

 

Navigationssidor

I de hierarkska surftesterna som gjorts stannar flera användare upp på de ingångar som kallas för navigationssidor. De är skapade för att ge en tydlig indelning mellan olika kategorier med information och tjänster istället för att samla dem tillsammans i en vänstermeny.

Eftersom att tiden är en avgörande faktor så görs nu sidorna mer komprimerade, där bilderna på de prioriterade kategorierna ersättas av piktogram och antalet ”hitta snabbt”-länkar blir färre för ökad överblick och tydlighet. Detta gör också att överblicken i mobilläge blir betydligt bättre.

Navigationssida - då och nu

Navigationssidor på dator – nuvarande och kommande.

Responsiv navigationssida
Navigationssidor på mobiltelefon – nuvarande och kommande
.

Principer och länkstilar

Enligt de tidigare principer som tillämpats, där länkar har särskiljts från textinnehållet så ligger de i dagsläget vid sidans slut i en del som heter ”Relaterade länkar” och ”Relaterade dokument”. Risken är stor att dessa missas av användaren så därför så ersätts de nu med principen att alla länkar istället ska läggas i sin kontext.

För att göra det lättare för användaren att identifiera olika länktyper och snabbt få en bild av vad som kommer att hända vid ett klick så har en uppsättning olika länkstilar tagits fram. Detta gäller även olika kontaktuppgifter, då vi vill lyfta fram de kontaktmöjligheter som finns via telefon och e-post, som exempelvis till Kontaktcenter Stockholm.

Sedan tidigare har länkstilen för att länka vidare till självservice (e-tjänst) och att hitta information via karta funnits. Dessa har nu också uppdaterats och nedan syns exempel på de olika stilarna.

Länkar till e-tjänster, kart- och katalogtjänster

 

Länkar till olika dokumenttyper

Dokument

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Appar

Appar

 

Stilarna i sitt sammanhang

 

  Dokument - sammanhang

Kontakt - sammanhang  Appar - sammanhang

 Allt text i bilderna ovan är i testsyfte och inte slutresultatet.

augusti

I nästa vecka lanseras den första versionen av den nya Aktivitetsbokningen. Det vill säga, den gamla e-tjänsten från 2009/2010 har nu byggts om från grunden. Aktivitetsbokningen är en av de absolut mest frekvent använda e-tjänsterna och målet är att den ska bli enklare att använda och mer tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning (vilket befintlig tjänst haft stora problem med).

Arbetet är dock inte klart, utan kommer att pågå under hösten för att göra den ännu bättre. Efter den första lanseringen som beräknas på tisdag så får ni mer än gärna lämna synpunkter direkt här på bloggen.

Nedan syns en kort demo från versionen som just nu finns i stadens test-miljö.

juli

Jämför service 2014 - I sitt sammanhang

Utvecklingen av nya Jämför service pågår för fullt. Fokus ligger på att underlätta för användarna att hitta rätt verksamhet och den nya versionen kommer efter sommaren att lanseras som en beta för test och för allmänna synpunkter. Initialt finns den nya tjänsten bara för äldreomsorgen, men när den väl är färdigutvecklad så kommer den att på sikt att ersätta den befintliga Jämför service.

I bilden ovan beskrivs det sammanhang som tjänsten befinner sig i, med befintliga och uppskattade användarbeteenden.

För en ännu mer visuell beskrivning av hur tjänsten är tänkt att kunna användas så finns det också ett kort scenario att kika på.

Skärmbilder, desktop

     
     

Skärmbilder, surfplatta

          
Allt innehåll på bilderna är skissmaterial.

juni

Stockholms stad har under flera år satsat på att förbättra servicen till stockholmare genom e-tjänster. Tidigare genom det så kallade e-tjänstprogrammet och nu genom satsningen ”Digital förnyelse”. Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur det står till på e-tjänst- och appfronten bland Sveriges kommuner och har sammanställt det i en rapport. Där ligger Stockholm i toppen, vilket är roligt!

Det innebär dock inte att arbetet är klart eller att vi är nöjda, för det finns mycket kvar att göra. Bland annat är en ny version av e-tjänsten för bokning av träningspass och simskola på gång (Aktivitetsbokningen), en ny tjänst för Kulturskolans kurskatalog och en ny Jämför service inom äldreomsorgen. Samtidigt arbetar vi hela tiden för att förbättra användbarhet och tillgänglighet.

Nedan syns lite statistik på hur e-tjänstanvändningen sett ut senaste året (antal besök) för Stockholms stads e-tjänster (Rättning: I statistiken nedan ser Aktivitetsbokningen ut att vara dubbelt så stor som Jobb i stan – detta beror på bristfällig loggning av användningen. I realtiteten är de mer likvärdiga).

Rapporten; E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna?

Användning av e-tjänster

maj

Ett samlat konto med uppgifterI dagsläget finns det många olika e-tjänster att använda för att sköta kontakten med Stockholms stad. Majoriteten av de e-tjänster som handlar om att anmäla eller att ansöka om något är också byggda mot respektive verksamhetssystem för att behålla ett digitalt flöde hela vägen, från det att ärendet skapas till handläggning och sedan till avslut (en skillnad från e-tjänster som bara genererar till exempel en e-post på baksidan).

I många e-tjänster behöver användaren någon gång ange sina användaruppgifter, till exempel personnummer, namn och kontaktuppgifter, men flera av  uppgifterna finns faktiskt redan i till exempel det data som är kopplat mot Skatteverket och även i den information som användarna redan har angett tidigare i kontakten med staden.

En annan sak som krånglar till det för användarna är att uppgifterna i dagsläget är kopplade till olika säkerhetsnivåer beroende på inloggningsmetod. Till exempel e-legitimation, användarnamn och lösenord, Facebook etc.

Det gör att många uppgifter i dagsläget finns, men är spritt över olika verksamhetssystem. Det innebär också att en användare kan ha flera olika konton baserat på olika inloggningsmetoder.

Under det senaste året har ett arbete gjorts för att göra det möjligt att bara ha ett enda konto för användaruppgifter kopplat till stadens tjänster. Det innebär i praktiken att du som användare bara behöver logga in och registrera exempelvis telefonnummer och e-postadress en enda gång för att sedan kunna återanvända samma uppgifter oavsett tjänst.

Vill du sedan uppdatera dina uppgifter så kan du då göra det på ett enda ställe. Det innebär också att du kommer att kunna koppla ditt lösenordskonto till ditt e-legitimationskonto för en gemensam hantering av uppgifterna. Däremot så kommer du inte att kunna redigera uppgifterna med en mindre säker inloggningsmetod.

Detta blir också grunden för den nya versionen av Mina sidor på stockholm.se.

Nedan finns en kort demo på hur det ser ut just nu i testmiljön. Textinnehållet är enbart för test och inte det slutgiltiga.

Video på Youtube

Möjligheten att lämna in bidrag till öppna data-tävlingen Open Stockholm Award 2014 stängde den sista april. Nu börjar juryns arbete att gå igenom alla de smarta lösningar som skickats in, inför prisutdelningen den 27 maj.

Majoriteten av bidragen skickades in de sista dagarna och landade på 93 stycken, att jämföra med 42 tävlingsbidrag 2012.

Det är dock fler än bara de tävlande som upptäck stadens öppna data, vilket bland annat syns i ett blogginlägg från webbyrån Oddhill i Malmö.

Appen för frånvaroanmälan

På temat mobila tjänster så släpptes den nya appen för anmälan av fråvaro den 16 mars i år. Det är i grunden en tjänst dit du som vårdnadshavare kan skicka ett SMS för att till exempel sjukanmäla ditt barn (till skolan), men för att förenkla användningen så finns det nu även en app för detta.

Statistik på skolappen

Appen är utvecklad för Windows Phone, iOS och Android. Under mars hade appen laddats ned drygt 1300 gånger och lite fler än 3000 SMS skickats via tjänsten.

Många positiva reaktioner har också kommit. Några av kommentarerna är att appen är ”smidig”, ”snygg” och ”öppen” då den helt saknar inloggning. Vårdnadshavarens telefonnummer (som anges en gång i webbtjänsten) matchas istället mot avsändaren i SMS:et. Ett bra exempel på en tydlig nytta och när det inte behöver bli för komplicerat att ta fram en bra och användbar tjänst.

Några önskemål på vidareutveckling har redan kommit in, bland annat om att kunna se statistik på frånvaro och att styra push-notiser till appen.

Det finns även interna utvecklingstankar kring hur den kan bli ännu bättre, men inget är spikat till den kommande versionen.

Ladda ned appen