Aktuellt

29

jan

Multisajt och konsten att hitta en överdagenskylt

I dag är det exakt ett år sedan webbplatsen stockholm.se släcktes och helt ersattes av multisajten .stockholm. Vad har vi lärt oss av att gå från en webbplats till 29 så här långt? Den kanske främsta insikten är att en av grundhypoteserna i konceptet som handlar om att användarna rör sig i stuprör i sina användarresor, stämmer.

I praktiken innebär det att de som behöver besöka äldreomsorg.stockholm håller sig inom den sajten och sällan rör sig så på tvärsen och går vidare till exempelvis förskola.stockholm eller parker.stockholm. En av de stora fördelarna som det medför är ett bättre fokus för de enskilda användarresorna och mindre ovidkommande ”brus” där besökaren befinner dig.

Upplevelsen av multisajt

En annan insikt som jag också återkommande blir påmind om när jag hör folk prata om multisajten utan att ha närmare ingående kunskaper om hur den är strukturerad, är att de faktiskt inte uppfattar att det är 29 olika webbplatser. Man beter sig och interagerar som om det vore en webbplats och upptäcker sällan att så inte är fallet. Ofta märker man inte ens att webbplatsen ligger på den nya toppdomänen .stockholm. Anledningen är förstås att vägen in är via väl fungerande SEO och Google.

Det här har vi kunnat konstatera genom statistikanalys och fått bekräftat i användartester. Testerna bestod i att deltagarna fick lösa mer eller mindre krävande uppgifter och att deras beteende studerades och analyserades.

Har jag hittat rätt?

En av de svårare testuppgifterna gick ut på att ta reda på om man får ställa ut en skylt på trottoaren utanför sin restaurang. Testpiloten löste det galant på tillstand.stockholm, utan att googla dessutom. Men när han väl hade rätt webbsida framför sig var han ändå osäker på om han hittat rätt. Stadens begrepp för en sådan skylt är nämligen överdagenskylt, vilket betyder att den bara får stå utplacerad under restaurangens eller butikens öppettider. Det belyser också ett återkommande problem där de begrepp staden använder inte alltid stämmer överens med vad besökaren förväntar sig. ”Det känns som om att man skulle velat haft en bild”, konstaterade testpiloten.

Grön, trekantig skylt invid en husfasad.

Möjligen godkänd överdagenskylt.

Webbplatssök för hela multisajten

Vi hade också några testuppgifter som bestod i att faktiskt behöva röra sig mellan två sajter i multisajten. Det blev inte tvärstopp men vi kunde konstatera att sökfunktionen inte hjälpte testpiloten eftersom den för närvarande inte täcker in hela multisajten. Det förväntade hon sig eftersom hon inte uppfattade att det hon letade efter kunde finnas på en annan sajt. Det är också ett bra exempel på hur MVP-utveckling kan fungera i praktiken: lansera en minimal produkt, vidareutveckla bara det mest nödvändiga.

En annan sak om än på detaljnivå, som vi upptäckt utmanar en väl inarbetad konvention på webbplatser, är var de enskilda webbplatsernas logotyp i sidhuvudet ska länka. Till den enskilda sajten eller till start.stockholm? Till start.stockholm om man ska gå tillmötes i ”missuppfattningen” att multisajten är en sajt. Till den enskilda sajtens startsida om man ska vara konsekvent och tro att användarna till slut vänjer sig vid och förstår att det är en multisajt. Frågan har varit vilande hos oss i kommunikationsenhetens webbteam. Fram till nu kanske.

Liten skylt uppställd på trottoaren vid husfasad.

Så kallad gatupratare, av det mindre slaget.

2 kommentarer

Jan Svensson

Jan Svensson

Hej! Kontakta mig gärna på Linkedin så tar vi det därifrån. Ser nu att vi verkar saknar kontaktformulär på den här sajten.

Sanna Percivall

Sanna Percivall

Hej! Hur kan jag som digital analytiker komma i i kontakt med er? Är nyfiken på hur ni jobbar! Vänligen Sanna Percivall