Aktuellt

2014

september

I våras lanserades appen för att anmäla fel och tycka till om utemiljön i staden, vilket skulle underlätta när du är på språng (eller på plats så att säga).

Det ser den också ut att ha gjort! I början av året så kom alla ärenden in via webbformuläret, via e-post eller registrerades av en handläggare. Och efter åtta månader så kommer nu istället 33% av alla ärenden in via appen.

Kul att se att resultatet när både tekniken, användarna och verksamheten är i fas och nya beteendemönster skapas.

Tyck till - statistik per plattform. 33% respektive 67%
Huruvida appen också bidragit till att fler ärenden skickas in återstår att se i slutet av året.

Antal ärenden via Tyck till

Uppdaterat koncept
I våras anpassades stockholm.se för mobila enheter genom att hela webbplatsen byggdes om med ett responsivt ramverk. Samtidigt genomfördes insatser för att snabba upp webbplatsen för att fungera ännu bättre på enheter där bandbredden kan vara mer begränsad. I anslutning till detta så gjorde vi en del nödvändiga anpassningar i det visuella och hur interaktionen med stockholm.se fungerar. Detta för att det skulle bli en så bra upplevelse som möjligt, oavsett vilken typ av enhet användaren surfar med.

Som ett led i det vidare förbättringsarbetet så utvärderades webbplatsen under sommaren ur ett användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Nedan visas en rad visuella uppdateringar (och några under skalet), där flera kommer att driftsättas under nästa vecka.

Globala länkar

Användningen av stadens e-tjänster ökar varje år och för att göra det lättare att hitta dem skapas en global genväg tillsammans med den nylanserade, första versionen av ”Mina sidor” med kontohanteringstjänst för personuppgifter och lösenord.

Sidhuvud
Nya globala länkar i sidhuvudet

 

Navigationssidor

I de hierarkska surftesterna som gjorts stannar flera användare upp på de ingångar som kallas för navigationssidor. De är skapade för att ge en tydlig indelning mellan olika kategorier med information och tjänster istället för att samla dem tillsammans i en vänstermeny.

Eftersom att tiden är en avgörande faktor så görs nu sidorna mer komprimerade, där bilderna på de prioriterade kategorierna ersättas av piktogram och antalet ”hitta snabbt”-länkar blir färre för ökad överblick och tydlighet. Detta gör också att överblicken i mobilläge blir betydligt bättre.

Navigationssida - då och nu

Navigationssidor på dator – nuvarande och kommande.

Responsiv navigationssida
Navigationssidor på mobiltelefon – nuvarande och kommande
.

Principer och länkstilar

Enligt de tidigare principer som tillämpats, där länkar har särskiljts från textinnehållet så ligger de i dagsläget vid sidans slut i en del som heter ”Relaterade länkar” och ”Relaterade dokument”. Risken är stor att dessa missas av användaren så därför så ersätts de nu med principen att alla länkar istället ska läggas i sin kontext.

För att göra det lättare för användaren att identifiera olika länktyper och snabbt få en bild av vad som kommer att hända vid ett klick så har en uppsättning olika länkstilar tagits fram. Detta gäller även olika kontaktuppgifter, då vi vill lyfta fram de kontaktmöjligheter som finns via telefon och e-post, som exempelvis till Kontaktcenter Stockholm.

Sedan tidigare har länkstilen för att länka vidare till självservice (e-tjänst) och att hitta information via karta funnits. Dessa har nu också uppdaterats och nedan syns exempel på de olika stilarna.

Länkar till e-tjänster, kart- och katalogtjänster

 

Länkar till olika dokumenttyper

Dokument

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Appar

Appar

 

Stilarna i sitt sammanhang

 

  Dokument - sammanhang

Kontakt - sammanhang  Appar - sammanhang

 Allt text i bilderna ovan är i testsyfte och inte slutresultatet.