7

maj

App för sjukanmälan i skolan

Appen för frånvaroanmälan

På temat mobila tjänster så släpptes den nya appen för anmälan av fråvaro den 16 mars i år. Det är i grunden en tjänst dit du som vårdnadshavare kan skicka ett SMS för att till exempel sjukanmäla ditt barn (till skolan), men för att förenkla användningen så finns det nu även en app för detta.

Statistik på skolappen

Appen är utvecklad för Windows Phone, iOS och Android. Under mars hade appen laddats ned drygt 1300 gånger och lite fler än 3000 SMS skickats via tjänsten.

Många positiva reaktioner har också kommit. Några av kommentarerna är att appen är ”smidig”, ”snygg” och ”öppen” då den helt saknar inloggning. Vårdnadshavarens telefonnummer (som anges en gång i webbtjänsten) matchas istället mot avsändaren i SMS:et. Ett bra exempel på en tydlig nytta och när det inte behöver bli för komplicerat att ta fram en bra och användbar tjänst.

Några önskemål på vidareutveckling har redan kommit in, bland annat om att kunna se statistik på frånvaro och att styra push-notiser till appen.

Det finns även interna utvecklingstankar kring hur den kan bli ännu bättre, men inget är spikat till den kommande versionen.

Ladda ned appen

1 kommentarer

Mer om Frånvaroappen | Utvecklingsbloggen

Mer om Frånvaroappen | Utvecklingsbloggen

[...] Sedan frånvaroappen för skolan lanserades i våras så har användningen kommit igång ordentligt. Skolorna uppger att telefonsamtalen minskat markant och några har helt kunnat avvecklat sina röstbrevlådor för frånvarohantering. [...]