2

maj

Nya Jämför service, prototyp inför kommande betaversion

När Jämför service lanserades första gången 2008 så var den ganska ensam i sin genre – en jämförelsefunktion för kommunal service.

En grundtanke med Jämför service var att kunna ge användaren en orienterande bild av stadens service (vilka verksamheter finns och vad skiljer dem åt?) inför ett val av till exempel förskola.

Jämför service blir då en pusselbilt i processen att ansöka om förskola och hjälper till i en situation som exemplifieras nedan (i en skiss från 2009).

Konceptbild - Jämför service
Sedan dess har mycket hänt. Funktionen har vidareutvecklats i flera steg utifrån användarnas synpunkter, fått ett öppet API så att andra kan återanvända samma grund-data och den har fått en del spin-offs (på samma kodbas), bland annat Gymnasieintagningen i Stockholms Län, Karlstad kommun, och ett verktyg för SiteVision.

Användningen av Jämför service har också ökat för varje år och en tydlig trend är att många av besöken till Jämför service nu görs från mobila enheter. Baserat på de fokusgrupper som genomförts de senaste två åren har även synpunkter och idéer kring hur det kan bli lättare att söka fram relevanta verksamheter kommit upp.

Jämför service - Statistik under mars månad sen 2010

Under 2014 har därför ett arbete med att modernisera Jämför service påbörjats. Arbetet görs specifikt inom äldreomsorgen där målet är att underlätta för användaren att så snabbt som möjligt få fram ett urval av verksamheter som matchar dennes behov.

Nedan finns en kort skärminspelning av en tidig prototyp som visas genom en imiterad surfplatta (med reservation för att vissa texter och innehåll enbart är skissmaterial och inte korrekt underlag).

Jämför service på Youtube

1 kommentarer

Testa nya Hitta service | Utvecklingsbloggen

Testa nya Hitta service | Utvecklingsbloggen

[...] har då en första testversion av Hitta service (se tidigare inlägg om utvecklingen av Jämför service) lanserats. De första områdena är Vård- och omsorgsboende och Hemtjänst inom äldreomsorgen, [...]