Aktuellt

2014

maj

Ett samlat konto med uppgifterI dagsläget finns det många olika e-tjänster att använda för att sköta kontakten med Stockholms stad. Majoriteten av de e-tjänster som handlar om att anmäla eller att ansöka om något är också byggda mot respektive verksamhetssystem för att behålla ett digitalt flöde hela vägen, från det att ärendet skapas till handläggning och sedan till avslut (en skillnad från e-tjänster som bara genererar till exempel en e-post på baksidan).

I många e-tjänster behöver användaren någon gång ange sina användaruppgifter, till exempel personnummer, namn och kontaktuppgifter, men flera av  uppgifterna finns faktiskt redan i till exempel det data som är kopplat mot Skatteverket och även i den information som användarna redan har angett tidigare i kontakten med staden.

En annan sak som krånglar till det för användarna är att uppgifterna i dagsläget är kopplade till olika säkerhetsnivåer beroende på inloggningsmetod. Till exempel e-legitimation, användarnamn och lösenord, Facebook etc.

Det gör att många uppgifter i dagsläget finns, men är spritt över olika verksamhetssystem. Det innebär också att en användare kan ha flera olika konton baserat på olika inloggningsmetoder.

Under det senaste året har ett arbete gjorts för att göra det möjligt att bara ha ett enda konto för användaruppgifter kopplat till stadens tjänster. Det innebär i praktiken att du som användare bara behöver logga in och registrera exempelvis telefonnummer och e-postadress en enda gång för att sedan kunna återanvända samma uppgifter oavsett tjänst.

Vill du sedan uppdatera dina uppgifter så kan du då göra det på ett enda ställe. Det innebär också att du kommer att kunna koppla ditt lösenordskonto till ditt e-legitimationskonto för en gemensam hantering av uppgifterna. Däremot så kommer du inte att kunna redigera uppgifterna med en mindre säker inloggningsmetod.

Detta blir också grunden för den nya versionen av Mina sidor på stockholm.se.

Nedan finns en kort demo på hur det ser ut just nu i testmiljön. Textinnehållet är enbart för test och inte det slutgiltiga.

Video på Youtube

Möjligheten att lämna in bidrag till öppna data-tävlingen Open Stockholm Award 2014 stängde den sista april. Nu börjar juryns arbete att gå igenom alla de smarta lösningar som skickats in, inför prisutdelningen den 27 maj.

Majoriteten av bidragen skickades in de sista dagarna och landade på 93 stycken, att jämföra med 42 tävlingsbidrag 2012.

Det är dock fler än bara de tävlande som upptäck stadens öppna data, vilket bland annat syns i ett blogginlägg från webbyrån Oddhill i Malmö.

Appen för frånvaroanmälan

På temat mobila tjänster så släpptes den nya appen för anmälan av fråvaro den 16 mars i år. Det är i grunden en tjänst dit du som vårdnadshavare kan skicka ett SMS för att till exempel sjukanmäla ditt barn (till skolan), men för att förenkla användningen så finns det nu även en app för detta.

Statistik på skolappen

Appen är utvecklad för Windows Phone, iOS och Android. Under mars hade appen laddats ned drygt 1300 gånger och lite fler än 3000 SMS skickats via tjänsten.

Många positiva reaktioner har också kommit. Några av kommentarerna är att appen är ”smidig”, ”snygg” och ”öppen” då den helt saknar inloggning. Vårdnadshavarens telefonnummer (som anges en gång i webbtjänsten) matchas istället mot avsändaren i SMS:et. Ett bra exempel på en tydlig nytta och när det inte behöver bli för komplicerat att ta fram en bra och användbar tjänst.

Några önskemål på vidareutveckling har redan kommit in, bland annat om att kunna se statistik på frånvaro och att styra push-notiser till appen.

Det finns även interna utvecklingstankar kring hur den kan bli ännu bättre, men inget är spikat till den kommande versionen.

Ladda ned appen

När Jämför service lanserades första gången 2008 så var den ganska ensam i sin genre – en jämförelsefunktion för kommunal service.

En grundtanke med Jämför service var att kunna ge användaren en orienterande bild av stadens service (vilka verksamheter finns och vad skiljer dem åt?) inför ett val av till exempel förskola.

Jämför service blir då en pusselbilt i processen att ansöka om förskola och hjälper till i en situation som exemplifieras nedan (i en skiss från 2009).

Konceptbild - Jämför service
Sedan dess har mycket hänt. Funktionen har vidareutvecklats i flera steg utifrån användarnas synpunkter, fått ett öppet API så att andra kan återanvända samma grund-data och den har fått en del spin-offs (på samma kodbas), bland annat Gymnasieintagningen i Stockholms Län, Karlstad kommun, och ett verktyg för SiteVision.

Användningen av Jämför service har också ökat för varje år och en tydlig trend är att många av besöken till Jämför service nu görs från mobila enheter. Baserat på de fokusgrupper som genomförts de senaste två åren har även synpunkter och idéer kring hur det kan bli lättare att söka fram relevanta verksamheter kommit upp.

Jämför service - Statistik under mars månad sen 2010

Under 2014 har därför ett arbete med att modernisera Jämför service påbörjats. Arbetet görs specifikt inom äldreomsorgen där målet är att underlätta för användaren att så snabbt som möjligt få fram ett urval av verksamheter som matchar dennes behov.

Nedan finns en kort skärminspelning av en tidig prototyp som visas genom en imiterad surfplatta (med reservation för att vissa texter och innehåll enbart är skissmaterial och inte korrekt underlag).

Jämför service på Youtube