17

feb

Tips för responsivt innehåll

Utvecklingsarbetet med att göra stockholm.se responsiv är snart färdigt. Eller ja, så färdigt som ett webbplatsarbete kan bli. I samband med att ändringarna går skarpt så kommer ungefär 10 000 sidor att påverkas. I många fall blir övergången naturlig, i andra fall så kommer innehållet att behöva anpassas.

För att göra det lättare i arbetet så har vi tagit fram en checklista på saker att tänka på när innehållet ska anpassas för det responsiva gränssnittet.

Responsiva tips

0 kommentarer