Aktuellt

2014

januari

Stockholms stads tjänst för socialrådgivning via webben lanserades under förra året för att göra rådgivningen mer tillgänglig. Här kommer en intervju med Susanne Cavallius på socialförvaltningen kring tjänsten.

Socialrådgivning på nätet, en bild av e-tjänsten

Kan jag få ekonomiskt bistånd, hur får jag tag på en bostad och hur ska jag göra när vi har svårt att samarbeta kring barnen?

Det är vanliga frågor som dyker upp på socialförvaltningens nystartade chatt. Hit kan alla stockholmare vända sig anonymt för att få råd och stöd.

-Tanken är att göra socialtjänsten mer tillgänglig för alla och samtidigt avlasta den ordinarie socialrådgivningen. Vi har öppet alla dagar i veckan och kan förutom att ge råd förmedla kontakt med rätt instans att vända sig till för djupare kontakt, säger Susanne Cavallius, samordnare på socialförvaltningen.

Allt större satsning

Tjänsten är bemannad med personer med olika erfarenheter av arbete inom socialtjänsten. De har också fått utbildning via BRIS, Barnens rätt i samhället, som har lång erfarenhet av nätbaserade tjänster.

-Sedan starten i våras har vi fått drygt 400 kontakter på nätet, men vi kan ta emot många fler. I början var vi försiktiga med att marknadsföra tjänsten för vi var rädda att drunkna i samtal. Men nu ska vi satsa på mer information. Successivt publicerar vi också en sida med vanliga frågor och svar, berättar Susanne Cavallius.

Rak och saklig men ändå personlig

Hon betonar att rådgivningen är saklig, men inte formell och byråkratisk. En dialog på nätet måste vara snabb, rak och samtidigt så långt som möjligt som ett personligt samtal.

-Mycket av den bekräftelse man kan få i ett personligt samtal via kroppsspråk, ögonkontakt och stödjeord måste vi försöka översätta i korta, talspråksliknande meningar. Det är väldigt intressant, och ger dessutom en mer demokratisk och jämlik form av dialog, jämfört med andra informationskanaler. Kombinerat med chatten går det att skicka mail. Fram till och med oktober 2013 har socialrådgivningen fått omkring 100 e-mail.

-Men jag tycker att det är enklare att chatta. Då kan jag hela tiden följa upp om jag har förstått frågan rätt och kan ge direkt feedback. Att svara via mail kräver en annan typ av formuleringar, rådgivningen är litet mer osäker eftersom man inte kan ställa följdfrågor.

Positiv feedback

Susanne Cavallius säger att hon aldrig tidigare haft ett jobb med så många positiva reaktioner.

-Folk är verkligen tacksamma över att kunna få snabb kontakt med någon kring sitt bekymmer och få konkreta förslag på hur de ska gå vidare.

Socialrådgivning på nätet håller öppet måndag-fredag klockan 15.00-22.00, lördagar 15.00-21.00 och söndagar 13.00-17.00.

Gå till e-tjänsten