Aktuellt

2013

oktober

Eftersom jag fått flera mail kring lyssna-funktionen på stockholm.se så skriver jag lite generellt om funktionen.

  • Lyssna-funktionen är till för dem som antingen tycker det är lättare att få texten på sidan uppläst, eller har kognitiva nedsättningar som gör att lyssna är lättare än att läsa. Den är inte i huvudsak utformad som ett navigationsstöd för personer med grav synnedsättning. Detta eftersom andra hjälpmedel fungerar bättre i de fallen.
  • Lyssna-funktionen använder en uppläsningstjänst från Readspeaker, men gränssnittet är modifierat för stockholm.se.
  • Lyssna-funktionen finns främst på innehållssidor med text, eftersom den inte är implementerad som ett navigationshjälpmedel (den läser inte upp menyerna).
  • Som komplement finns Talande webb på stockholm.se.


 

Som ett tillskott i stockholm.se lanserar Stadsmuseet sin nya webbplats idag. Målet är att göra det tydligare för alla stockholmare vad Stadsmuseet erbjuder i form av utställningar, vandringar och fakta om Stockholm. Webbplatsen bygger på EPi-server 7 och är responsiv.
 
Desktop vy:

 
Responsiv vy: