Aktuellt

2012

mars

Under hösten och vintern har vi genomfört flera förändringar på stockholm.se med bland annat mer fokus på Jämför Service och på e-tjänster på startsidan, ny navigering med hjälp av ämnesöar och tydligare fokus på understartsidorna med hjälp av högernavigeringen.
Servicewebben är namnet för de delar på stockholm.se som är service till stockholmarna. Här kan du läsa mer om konceptet och de tre delar av stockholm.se som håller på att växa fram. 
På servicewebben jobbar vi just nu framförallt med att förbättra innehållet för att göra det enkelt att hitta, lätt att förstå och lätt att komma vidare med sitt ärende på webben.
”Lätt att hitta” gör vi genom tydligare kluster av information för de som surfar hierarkiskt och genom ett arbete med att förbättra och rensa nyckelord för de som hittar in till stockholm.se via sökmotorer. Drygt hälften av besökarna på stockholm.se hittar till oss via Google.
”Lätt att förstå” står till stor del för bemötandet av stockholmarna på webben och är väldigt viktigt för webben som en servicekanal. Vi ser över innehåll för att säkra att det är så enkelt, tydligt och begripligt som möjligt, för att underlätta för användarna att hitta rätt information och undvika missförstånd, och för att lätt hitta relaterad information i högernavigeringen om man vill eller behöver fördjupa sig.
”Lätt att komma vidare med sitt ärende på webben” handlar om att lyfta fram e-tjänster på relevanta ställen för att guida användaren genom hela processen och om att förtydliga de processerna om hur det går till när man till exempel ska ansöka om en plats på förskola.
Först ut i innehållsförändringen är området Äldreomsorg och där har vi arbetat med att hitta en enklare struktur och ett tydligare innehåll. Under våren kommer vi att se över innehåll på flera områden, bland annat inom övriga ingångar under stöd & omsorg och under förskola & skola.
 

Nästa steg i förändringen av servicewebbens utseende och funktion kommer den 18 april, då sökfunktionen flyttar in i startsidans bildspel, se skissbild ovan. Det kommer ni att kunna läsa mer om här på bloggen under april.


Nu är även den nya ingången för Stöd & Omsorg klar.Informationen kring stadens äldreomsorg har gjorts om en del för att göra det tydligare vad som erbjuds och vad saker och ting betyder inom äldreomsorgen.
De andra verksamhetsfrågorna har i första steget bara delats upp, för att innehållet framöver ska kunna förbättras. Detta kommer att göras nu under mars och april.

februari

Open Stockholm Award

Tävla med din Stockholmsapp – 13 mars startar Open Stockholm Award!
Du kan tävla med både en idé och med en egen lösning. Kravet är att du använder stadens öppna data som kommer att finnas på open.stockholm.se
Med start den 13 mars kan du vara med och tävla på: www.openstockholmaward.se.

Idag, onsdag 15/2, kommer nästa steg i förändringen av stockholm.se mot en mer serviceinriktad webb där fokus flyttas från ”att läsa” till ”att göra”. Vi ska göra det lätt att hitta, enkelt att förstå och enkelt att komma vidare med sitt ärende.

Förändringen innebär visuellt att navigeringen flyttas till höger tillsammans med länkar till Jämför service och relevanta e-tjänster. Detta för att skapa fokus på sidans innehåll och du kan sedan göra ett val till höger om du vill/behöver fördjupa dig.

Skissbild på ny undersida med högernavigering. 

Vi bygger också nya navigationssidor, de sidor du kommer till när du klickat på en rubrik i toppnavigeringen, tex ”Förskola & Skola”. I dagsläget finns där en ingångssida med en introduktionstext som är gemensam för alla områden. De nya navigationssidorna ska göra det enklare för dig som användare att direkt hitta rätt ämnesingång. På de nya ämnesstartsidorna blir det bilder som representerar varje verksamhetsområde och relaterade länkar som leder vidare till varje område – t.ex. förskola. Detta kommer inte att göras på alla ingångar samtidigt vilket gör att ingångarna kommer att se olika ut under en period.

Skiss på navigationssida.

Parallellt med formändringarna pågår ett arbete med struktur och innehåll för att göra det lätt att hitta, enkelt att förstå och enkelt att komma vidare med sitt ärende.

Vi bygger om på stockholm.se. Det betyder att det kan se lite olika ut under de olika rubrikerna i toppnavigeringen, ex. Förskola & Skola, Kultur & Fritid. På vissa av ingångarna kommer det att finnas en ny typ av navigation, en så kallad ö-sida, se skiss nedan. De ingångar som ännu inte fått den nya typen av navigation kommer att se ut precis som vanligt med navigationen via meny till vänster.
 
Vi kommer att bygga på med fler så kallade ö-sidor under februari och hoppas att det inte blir alltför besvärligt för dig som besöker stockholm.se under tiden vi bygger om. De nya navigationssidorna ska göra det enklare för dig som användare på stockholm.se att navigera och snabbare få överblick och hitta rätt information.
Den 15 februari kommer nästa förändring. Då flyttas vänsternavigationen till höger. På de nya startsidorna för olika verksamheter, tex Grundskola, ska det viktigaste och mest efterfrågade inom verksamhetsområdet finnas. Fokus blir på sidans innehåll och du kan göra ett val till höger om du vill/behöver fördjupa dig.

Det ska även bli enklare att hitta kontaktuppgifter och e-tjänster. På sikt kommer vi även att bygga upp Frågor & svar tillsammans med Kontaktcenter Stockholm för att ge ytterligare snabb och enkel service till stockholmarna.

januari

Idag lanseras ny startsida på stockholm.se. Den idag informations- och nyhetstunga startsidan görs om för att lyfta upp de mest efterfrågade funktionerna och tjänsterna. Fokus flyttas från ”att läsa” till ”att göra”.
Förändringen av startsidan innebär bland annat att ”Hitta och jämför service” samt stadens självservice får en mer central plats på startsidan, för att göra det lätt att hitta stadens utbud av service och lättare att komma vidare med sitt ärende.

Som en del i utvecklingen av stockholm.se kommer även de gemensamma ämnesingångarna i toppmenyn att förändras för att skapa tydligare ämnesspecifika ingångar längre ned i strukturen.
Här nedan är en skiss på hur ingången förskola skola kan komma att se ut inom kort. De tydliga navigationssidorna med ”ämnesöar” kommer att göra det lättare att navigera bland stadens service.

Kontaktcenter Stockholm som svarar på stockholmarnas frågor via telefon och e-post kommer att finnas med i utvecklingen för att bidra med värdefulla synpunkter från stockholmarna och för att återanvända och skapa användarnytta.
Stadens nyheter kan du också läsa på Twitter genom att följa @stockholmsstad.

museet
Nu utvecklar vi Stockholms digitala stadsmuseum – en webbplats där du hittar fotografier, föremål, konstverk, texter och dokumentation från Stockholms stadsmuseum. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter.
Äldre och nyare fotografier i svartvitt eller färg, kakelugnar, plastpåsar, en känd fotografs mörkrumsutrustning, oljemålningar och tillvaratagna byggnadsdetaljer är några exempel på vad du kan hitta!
I utvecklingsplanerna ingår möjlighet att beställa högupplösta bilder och spara egna urval i album.
Nu vill vi ha din hjälp med att utveckla sidan. Ta en titt och berätta hur du tycker att den fungerar. Överst till höger på förstasidan klickar du på ”Vi utvecklar. Tyck till!” – en enkät med fyra frågor och plats för kommentarer.
Vill du ha hjälp?
Under rubriken ”Hjälp” finns söktips och information om våra samlingar.
Du är också välkommen att besöka Faktarummet, Stadsmuseets forskarsal. Läs mer på www.stadsmuseet.stockholm.se
Gå till det digitala stadsmuseet.