Aktuellt

2012

maj

Nu finns en funktion där du som användare på www.stockholm.se lätt kan svara på om du tycker att informationen på sidan hjälpte dig vidare och svarade på dina frågor. Den heter ”Hjälpte informationen på den här sidan dig?”. Du kan svara ja eller nej och vid ett nej skriva in dina synpunkter om varför informationen inte hjälpte och hur sidan skulle kunna bli bättre.  

Ta dig gärna tid att svara när du besöker www.stockholm.se, då hjälper du oss att göra webbplatsen ännu bättre!

Vi har fått in nära 300 förslag och idéer på appar. Nu på söndag är det sista chansen att tävla i Open Stockholm Award!
Många tävlande föreslår hjälpmedel för att underlätta cyklandet och det kollektiva resandet – men även verktyg för att hämta in information om exempelvis parkering och läget på våra vägar efterfrågas.
I idétävlingen utses flera finalister och de slutligiltliga vinnarna, en för bästa idé samt tre för bästa appar, presenteras på Stockholmsdagen den 29 maj
Tävlingen anordnas av Stockholms stad tillsammans med Kista Science City, Stockholms Handelskammare, Student Competitions, Stokab och Stockholm IT Region
Gå till tävlingssajten

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig som användare att skicka in dina synpunkter och klagomål till staden finns nu Tyck till-tjänsten kopplad direkt till sidorna på www.stockholm.se. När du klickar på ”Kontakt” på sidan kan du nu förutom att skicka en fråga även välja att skicka in klagomål, beröm och idéer direkt in i Tyck till inom det området som sidan handlar om.

Hela tjänsten hittar du på www.stockholm.se/tycktill

Socialstyrelsen har idag presenterat Äldreguiden, där man kan jämföra kvalitet på vård och omsorg för äldre bland kommunerna runtom i landet. I Äldreguiden finns även en webbgranskning där sidorna om äldreomsorg på de svenska kommunernas webbplatser granskats av tre oberoende undersökare.
Undersökarna har haft som uppgift att hitta olika typer av information kring äldreomsorg och sidorna på www.stockholm.se/aldreomsorg fick det högsta betyget (3) på alla områden.

Sidorna om äldreomsorg på stockholm.se har under vintern gjorts om för att förenkla för användarna att hitta och komma vidare med sitt ärende på webben. Läs mer om förändringen här.
Hela undersökningen Äldreguiden finns att läsa hos Socialstyrelsen här: http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/

Innan sommaren kommer vi att lansera en beta-version av en ny del av stockholm.se. Den nya delen ska förklara hur Stockholm växer. För att möta alltfler stockholmarnas behov krävs nya bostäder, arbetsplatser, service, grönområden, infrastruktur m.m. Det betyder att det byggs mer i Stockholm just nu än vad det gjort på många år.

Navigationen på den nya delen av stockholm.se bygger i mycket på kartfunktionen. Besökaren ska enkelt kunna se vilka byggprojekt som är i gång eller planeras i Stockholm fram till år 2030. Till en början kommer ca 30 stadsutvecklingsprojekt att finnas på den nya webbplatsen.

Mer kommer under maj.

Stockholm.se växer - karta

april

Miljöbarometern har gått vidare till final i tävlingen Guldlänken. Guldlänken premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet. Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj.
De fyra finalisterna är:

  • Stockholm stad, Miljöförvaltningen – Miljöbarometern
  • Transportstyrelsen – app för fordonstjänster
  • Samtrafiken i Sverige AB, SL och Viktoriainstitutet – Trafiklab, initiativ för öppen trafikdata
  • Inera AB tillsammans med alla Sveriges landsting och regioner – www.1177.se – Ingången till hela Sveriges vård

Grattis till alla finalisterna!
Miljöbarometern
Läs mer om Guldlänken och om finalisterna
Miljöbarometern till semifinal i Guldlänken (tidigare inlägg) 
 

Imorgon förändras startsidan på stockholm.se. En sökfunktionsruta flyttar in i bildspelet för att underlätta för användarna att hitta rätt.

De vanligaste sökorden kommer att finnas med under sökrutan som en service för att hitta vanliga och aktuella sökord snabbt.

Stockholms miljöbarometer är en av 12 e-tjänster och webbverktyg som gått till semifinal i tävlingen Guldlänken. Guldlänken belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet och är ett initiativ från Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting.
På Stockholms miljöbarometer redovisas miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholm. Här redovisas också stadens miljömål med tydliga bedömningar och indikatorer.
Genom Miljöbarometern kan miljöintresserade stockholmare jämföra miljötillståndet på olika platser och på ett bättre sätt få insyn i stadens miljöarbete. Miljökonsulter får tillgång till resultat från tidigare undersökningar. Lärare kan basera sin miljöundervisning på aktuella data. Journalister och bloggare kan hitta fakta till sina artiklar. Grannkommuner och andra samarbetspartners kan ta del av miljötillståndet och använda detta i sitt eget miljöstrategiarbete.
Miljöbarometern har flera syften:

  1. Att öka användningen av miljödata som beslutsunderlag inom och utanför organisationen.
  2. Att öka insynen och delaktigheten i stadens miljöarbete.
  3. Att effektivisera insamling, lagring och rapportering av miljödata och miljömål samt skapa struktur och kvalitet i miljöredovisningsarbetet.
  4. Uppfylla de krav som ställs på offentliga verksamheter i Århuskonventionen och INSPIRE-direktivet.

En nyhet är att nyckeltalen i Miljöbarometern också gjorts tillgängliga som öppen data för tredjepartsutvecklare från portalen open.stockholm.se.
Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj. Läs mer om Guldlänken.

mars

Livsmedelsinspektioner, e-tjänst
Igår släppte vi en e-tjänst där man kan få information om miljöförvaltningens inspektioner på restauranger eller butiker. Uppgifterna har länge varit offentliga men detta skapar en helt ny dimension för förbättrad tillgänglighet och sökbarhet.
I e-tjänsten kan man söka på område, adress eller namn och få svar på vilket omdöme en restaurang, butik eller skola fått vid den senaste inspektionen. Tjänsten är inte mobilanpassad, men går att använda med smartphone.
Kom ihåg att kolla innan du bokar ditt restaurangbesök!
Länk till tjänsten
Följ med på livsmedelsinspektion, bildspel