Visar inlägg med kategori:

20

apr

Final i Guldlänken för Miljöbarometern

Miljöbarometern har gått vidare till final i tävlingen Guldlänken. Guldlänken premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet. Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj.
De fyra finalisterna är:

  • Stockholm stad, Miljöförvaltningen – Miljöbarometern
  • Transportstyrelsen – app för fordonstjänster
  • Samtrafiken i Sverige AB, SL och Viktoriainstitutet – Trafiklab, initiativ för öppen trafikdata
  • Inera AB tillsammans med alla Sveriges landsting och regioner – www.1177.se – Ingången till hela Sveriges vård

Grattis till alla finalisterna!
Miljöbarometern
Läs mer om Guldlänken och om finalisterna
Miljöbarometern till semifinal i Guldlänken (tidigare inlägg) 
 

17

apr

Nya förändringar på stockholm.se

Imorgon förändras startsidan på stockholm.se. En sökfunktionsruta flyttar in i bildspelet för att underlätta för användarna att hitta rätt.

De vanligaste sökorden kommer att finnas med under sökrutan som en service för att hitta vanliga och aktuella sökord snabbt.

10

apr

Stockholms miljöbarometer är en av 12 e-tjänster och webbverktyg som gått till semifinal i tävlingen Guldlänken. Guldlänken belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet och är ett initiativ från Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting.
På Stockholms miljöbarometer redovisas miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholm. Här redovisas också stadens miljömål med tydliga bedömningar och indikatorer.
Genom Miljöbarometern kan miljöintresserade stockholmare jämföra miljötillståndet på olika platser och på ett bättre sätt få insyn i stadens miljöarbete. Miljökonsulter får tillgång till resultat från tidigare undersökningar. Lärare kan basera sin miljöundervisning på aktuella data. Journalister och bloggare kan hitta fakta till sina artiklar. Grannkommuner och andra samarbetspartners kan ta del av miljötillståndet och använda detta i sitt eget miljöstrategiarbete.
Miljöbarometern har flera syften:

  1. Att öka användningen av miljödata som beslutsunderlag inom och utanför organisationen.
  2. Att öka insynen och delaktigheten i stadens miljöarbete.
  3. Att effektivisera insamling, lagring och rapportering av miljödata och miljömål samt skapa struktur och kvalitet i miljöredovisningsarbetet.
  4. Uppfylla de krav som ställs på offentliga verksamheter i Århuskonventionen och INSPIRE-direktivet.

En nyhet är att nyckeltalen i Miljöbarometern också gjorts tillgängliga som öppen data för tredjepartsutvecklare från portalen open.stockholm.se.
Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj. Läs mer om Guldlänken.