Aktuellt

1

mar

Ny ingång för Stöd & Omsorg


Nu är även den nya ingången för Stöd & Omsorg klar.Informationen kring stadens äldreomsorg har gjorts om en del för att göra det tydligare vad som erbjuds och vad saker och ting betyder inom äldreomsorgen.
De andra verksamhetsfrågorna har i första steget bara delats upp, för att innehållet framöver ska kunna förbättras. Detta kommer att göras nu under mars och april.

3 kommentarer

eva ståhl

eva ståhl

Förr fanns tillgång till blanketter på webben ex riksfärdtjänst. Nu verkar det som man gör allt för att öka handläggningstider, då man först ska beställa blankett och få hemskickat från stadsdelskontoret, för att fylla i och skicka tillbaka. vart tog blanketterna vägen ?

Johannes Söderlund

Johannes Söderlund

Hej Eva! Jag vet faktiskt inte varför det inte finns längre. Men jag tar reda på det och återkommer. vänligen johannes