Visar inlägg med kategori:

30

mar

Livsmedelsinspektioner, e-tjänst
Igår släppte vi en e-tjänst där man kan få information om miljöförvaltningens inspektioner på restauranger eller butiker. Uppgifterna har länge varit offentliga men detta skapar en helt ny dimension för förbättrad tillgänglighet och sökbarhet.
I e-tjänsten kan man söka på område, adress eller namn och få svar på vilket omdöme en restaurang, butik eller skola fått vid den senaste inspektionen. Tjänsten är inte mobilanpassad, men går att använda med smartphone.
Kom ihåg att kolla innan du bokar ditt restaurangbesök!
Länk till tjänsten
Följ med på livsmedelsinspektion, bildspel

19

mar

Servicewebben – innehållsarbete pågår

Under hösten och vintern har vi genomfört flera förändringar på stockholm.se med bland annat mer fokus på Jämför Service och på e-tjänster på startsidan, ny navigering med hjälp av ämnesöar och tydligare fokus på understartsidorna med hjälp av högernavigeringen.
Servicewebben är namnet för de delar på stockholm.se som är service till stockholmarna. Här kan du läsa mer om konceptet och de tre delar av stockholm.se som håller på att växa fram. 
På servicewebben jobbar vi just nu framförallt med att förbättra innehållet för att göra det enkelt att hitta, lätt att förstå och lätt att komma vidare med sitt ärende på webben.
”Lätt att hitta” gör vi genom tydligare kluster av information för de som surfar hierarkiskt och genom ett arbete med att förbättra och rensa nyckelord för de som hittar in till stockholm.se via sökmotorer. Drygt hälften av besökarna på stockholm.se hittar till oss via Google.
”Lätt att förstå” står till stor del för bemötandet av stockholmarna på webben och är väldigt viktigt för webben som en servicekanal. Vi ser över innehåll för att säkra att det är så enkelt, tydligt och begripligt som möjligt, för att underlätta för användarna att hitta rätt information och undvika missförstånd, och för att lätt hitta relaterad information i högernavigeringen om man vill eller behöver fördjupa sig.
”Lätt att komma vidare med sitt ärende på webben” handlar om att lyfta fram e-tjänster på relevanta ställen för att guida användaren genom hela processen och om att förtydliga de processerna om hur det går till när man till exempel ska ansöka om en plats på förskola.
Först ut i innehållsförändringen är området Äldreomsorg och där har vi arbetat med att hitta en enklare struktur och ett tydligare innehåll. Under våren kommer vi att se över innehåll på flera områden, bland annat inom övriga ingångar under stöd & omsorg och under förskola & skola.
 

Nästa steg i förändringen av servicewebbens utseende och funktion kommer den 18 april, då sökfunktionen flyttar in i startsidans bildspel, se skissbild ovan. Det kommer ni att kunna läsa mer om här på bloggen under april.

1

mar

Ny ingång för Stöd & Omsorg


Nu är även den nya ingången för Stöd & Omsorg klar.Informationen kring stadens äldreomsorg har gjorts om en del för att göra det tydligare vad som erbjuds och vad saker och ting betyder inom äldreomsorgen.
De andra verksamhetsfrågorna har i första steget bara delats upp, för att innehållet framöver ska kunna förbättras. Detta kommer att göras nu under mars och april.