25

jan

Ny startsida på stockholm.se

Idag lanseras ny startsida på stockholm.se. Den idag informations- och nyhetstunga startsidan görs om för att lyfta upp de mest efterfrågade funktionerna och tjänsterna. Fokus flyttas från ”att läsa” till ”att göra”.
Förändringen av startsidan innebär bland annat att ”Hitta och jämför service” samt stadens självservice får en mer central plats på startsidan, för att göra det lätt att hitta stadens utbud av service och lättare att komma vidare med sitt ärende.

Som en del i utvecklingen av stockholm.se kommer även de gemensamma ämnesingångarna i toppmenyn att förändras för att skapa tydligare ämnesspecifika ingångar längre ned i strukturen.
Här nedan är en skiss på hur ingången förskola skola kan komma att se ut inom kort. De tydliga navigationssidorna med ”ämnesöar” kommer att göra det lättare att navigera bland stadens service.

Kontaktcenter Stockholm som svarar på stockholmarnas frågor via telefon och e-post kommer att finnas med i utvecklingen för att bidra med värdefulla synpunkter från stockholmarna och för att återanvända och skapa användarnytta.
Stadens nyheter kan du också läsa på Twitter genom att följa @stockholmsstad.

2 kommentarer

Ulrika L

Ulrika L

Tidigare använde ni vissa av bilderna i bildspelet på startsidan som puffar, för att puffa för e-tjänster eller undersökningar. Ni hade också bildtexter under bilderna. Jag ser inget av detta på nuvarande startsida. Kommer ni inte att använda dessa funktioner längre?

Johannes

Johannes

Hej Ulrika! Jo, det kommer vi att göra. Poängen som vi såg det med bildtexterna vara ofta att få fram intressanta fakta om Stockholm, men just nu har fokus lagt på annat så vi har inte hunnit med den biten under vintern. vänligen johannes