Aktuellt

2012

januari

Idag lanseras ny startsida på stockholm.se. Den idag informations- och nyhetstunga startsidan görs om för att lyfta upp de mest efterfrågade funktionerna och tjänsterna. Fokus flyttas från ”att läsa” till ”att göra”.
Förändringen av startsidan innebär bland annat att ”Hitta och jämför service” samt stadens självservice får en mer central plats på startsidan, för att göra det lätt att hitta stadens utbud av service och lättare att komma vidare med sitt ärende.

Som en del i utvecklingen av stockholm.se kommer även de gemensamma ämnesingångarna i toppmenyn att förändras för att skapa tydligare ämnesspecifika ingångar längre ned i strukturen.
Här nedan är en skiss på hur ingången förskola skola kan komma att se ut inom kort. De tydliga navigationssidorna med ”ämnesöar” kommer att göra det lättare att navigera bland stadens service.

Kontaktcenter Stockholm som svarar på stockholmarnas frågor via telefon och e-post kommer att finnas med i utvecklingen för att bidra med värdefulla synpunkter från stockholmarna och för att återanvända och skapa användarnytta.
Stadens nyheter kan du också läsa på Twitter genom att följa @stockholmsstad.

museet
Nu utvecklar vi Stockholms digitala stadsmuseum – en webbplats där du hittar fotografier, föremål, konstverk, texter och dokumentation från Stockholms stadsmuseum. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter.
Äldre och nyare fotografier i svartvitt eller färg, kakelugnar, plastpåsar, en känd fotografs mörkrumsutrustning, oljemålningar och tillvaratagna byggnadsdetaljer är några exempel på vad du kan hitta!
I utvecklingsplanerna ingår möjlighet att beställa högupplösta bilder och spara egna urval i album.
Nu vill vi ha din hjälp med att utveckla sidan. Ta en titt och berätta hur du tycker att den fungerar. Överst till höger på förstasidan klickar du på ”Vi utvecklar. Tyck till!” – en enkät med fyra frågor och plats för kommentarer.
Vill du ha hjälp?
Under rubriken ”Hjälp” finns söktips och information om våra samlingar.
Du är också välkommen att besöka Faktarummet, Stadsmuseets forskarsal. Läs mer på www.stadsmuseet.stockholm.se
Gå till det digitala stadsmuseet.