18

Nov

stockholm.se 2 – ämnesstruktur 2012

Nästa år kommer vi att fokusera mer på service via webben. Stadsutvecklingsfrågorna får en egen del liksom kultur och fritid.
Som en del i arbetet kommer de gemensamma ämnesingångarna i toppmenyn att förändras (se http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/) för att skapa tydligare ämnesspecifika ingångar längre ned i strukturen.
Här nedan är en skiss på hur ingången förskola skola kan komma att se ut efter årsskiftet. Det hoppas vi kommer att göra det tydligare och lättare att navigera bland stadens service!
111111-skiss_navigationssida

0 kommentarer