17

nov

Nu finns Stockholms stads Jämför Service att ladda ned

open2
Vi har paketerat de grundläggande delarna av Jämför Service  beståndsdelar. Det som är helt fristående och därmed möjliga att sätta upp för eget bruk, med en rimlig arbetsinsats. Det är insidan av Jämför Service.
Det du själv behöver utveckla är gränssnittet mot användarna, själva presentationsvyn. Exempelvis kan du vidareutveckla din befintliga webbsida eller en mobilapp med Jämför Service.
Här kan du ladda ned den första versionen av pakteteringen:
http://api.stockholm.se/dokumentation/jamfor/
Det som ingår
Paketet består av i huvudsak tre delar:
• Enhetsdatabasen: En databas där information om serviceenheter, t.ex. skolor, förskolor, äldreboenden, kan läggas in.
• Enhetsadmin: Ett webbaserat administrationsgränssnitt som redaktörer kan använda för att lägga in informationen om serviceenhterna i databasen.
• REST-api: Ett api enligt REST-arkitektur för att hämta data ur databasen.
Möjligheter
Du kan hantera all information om dina serviceenheter. Vi använder även
samma lösning för att hantera data om byggprojekt och geografiska platser som naturreservat, friluftsområden och parker. Vi använder även REST-api:et mot dessa databaser för att hämta information till mobilappar.
Egentligen är det bara behoven, fantasin och kunskapen som sätter gränserna för vad det kan användas till.
Att sätta igång
Det du behöver göra är att sätta upp de tekniska miljöerna, och installera databas, admingränssnitt och rest-api enligt den dokumentation som följer med i paketet.
Du behöver också fylla databasen med eget innehåll med hjälp av administratörsgränssnittet. Till stöd finns Stockholms stads redaktörsmanual att nå online.
Sedan behöver du bygga presentationsvyer i din egen webbsida, mobilapp eller annan plattform för data hämtat via REST-api:et.
Avgränsningar
Det som finns att ladda ned är endast insidan av jämför service.
Jämförelsevy för serviceenheter på stockholm.se är byggda i EPi-server CMS 6 som stockholm.se är baserat på.
För att få hela stockholm.se inklusive dessa mallar, kontakta Stockholms stad.

1 kommentarer