Visar inlägg med kategori:

28

sep

stockholm.se version 2 växer fram

En förnyelse av stockholm.se är på gång.
Besökarantalet har växt kraftigt de senaste åren och det har utvecklats massor av e-tjänster för att hantera ärenden på webben. Samtidigt har användningen av webben som kanal ökat i vår organisation. I takt med att fler verksamheter och ännu fler stadsutvecklingsprojekt nu konkurrerar om utrymmet så ställer det krav på hur vi gör det så enkelt som möjligt att hitta och få svar på sin fråga på stockholm.se.
Arbetet kommer att fokusera på:
– service: kommunal service – ansökningar, kontaktmöjligheter och svar på vanliga frågor
– stadsutveckling: ge överblick över pågående, planerade och kommande stadsutvecklingsprojekt i staden
– upplevelser: presentera allt staden erbjuder i form av kultur, fritids- och idrottsaktiviteter
Här nedan finns en skissbild på den del som kommer att berätta om Stockholms utveckling. Fler bilder är på väg.
Sensmoral: Stockholm växer, och stockholm.se också.skissbild