Visar inlägg med kategori:

26

maj

Första pris i Guldlänken!

Stockholms stads e-tjänst för att ansöka om tillstånd för bergvärmepump fick precis första pris i tävlingen Guldlänken för bästa offentliga e-tjänst!
Juryns motivering:
”Antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med detta ökar också antalet tillståndsärenden för de borrhål som anläggningarna kräver. Dessa ärenden innehåller en omfattande och komplex manuell hantering för fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. Denna tjänst visar hur man kunnat gå över till en digital process genom att integrera information i flera system. I det första läget ger den ett spännande digitalt kartstöd till fastighetsägare/entreprenör när det gäller att välja plats och vinkel för ett nytt borrhål, bland annat med hänsyn till andra borrhål i närheten. I nästa läge får man stöd för att skapa en korrekt ansökan som sedan ge en snabbt och rationell hanteringen inom förvaltningen. Juryn är särskilt imponerad av hur man arbetat med utveckling och förändring av både interna och externa processer fram till en färdig tjänst som skapat stora fördelar för alla inblandade intressenter. Tjänsten har också ett väl genomfört intuitivt gränssnitt som underlättar användandet.”
Världsklass!