Aktuellt

2010

april

omsorg
E-tjänsten som gör det möjligt att följa omsorgsinsatser för äldre anhöriga på stockholm.se har belönats med ett stipendie på 50 000 kronor på årets Vitalismässa.
– Mänskliga möten kan aldrig helt ersättas av teknik men i en värld där människor är alltmer rörliga blir innovationer som omsorgsdagboken ovärderlig. Att sonen eller dottern enkelt kan följa omsorgen om sin mamma eller pappa ökar tryggheten för alla. Omsorgsdagboken är ett verkligt hjälpmedel, sa äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).
Juryns motivering:
Stockholms stad har genom den nya e-tjänsten, omsorgsdagboken, skapat en möjlighet för de äldre och deras anhöriga till delaktighet i vården och omsorgen. Tjänsten ska helt utbyggd ge service till 26 000 personer. Omsorgsdagboken motsvarar på ett utomordentligt sätt de förutsättningar som beskrivs för it-stipendiet.
På temat tävling har Stockholms stads e-tjänst för att söka tillstånd för bergvärmepump gått vidare till final i tävlingen Guldlänken – vilket är kul!
Läs mer om omsorgsdagboken och hur den fungerar