Aktuellt

2010

mars

guldlankenStockholms stad har fått med två bidrag till semifinal i tävlingen Guldlänken för tjänsterna Omsorgsdagboken och Ansökan om tillstånd för värmepump. Guldlänken delas ut till den bästa e-tjänsten inom kommun, landsting och statlig förvaltning.
Omsorgsdagboken
I omsorgsdagboken kan äldre och närstående följa hur den individuella omsorgen bedrivs.
De kan till exempel ta del :

  • Journalanteckningar, händelser av vikt, avvikelser.
  • Den senast godkända genomförandeplanen.
  • Rapporterade insatser: vad är utfört.
  • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer,vilka närstående som har samtycke. biståndshandläggare.
  • Information om hur samtycke ges, avbryts och ändras samt vilka personer som getts samtycke.

Läs mer och se presentation av tjänsten http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj–Omsorg/Omsorgsdagboken/

Ansökan om tillstånd för värmepump

Med hjälp av e-tjänsten kan stockholmare enkelt planera för borrhål och ansöka om tillstånd. 
Det går att se den egna tomten och var grannarnas eventuella borrhål finns på en digital karta. När användaren placerarat ut förslag på ett eget borrhål så dyker ett interaktivt stöd upp för att hitta ett lämpligt förslag till placering.
Hela processen beskrivs tydligt i tjänsten med tidplan och vem som ansvarar för varje steg i processen.
Här kan du läsa mer och testa tjänsten http://varmepumpar.stockholm.se/
Av de tio finalisterna väljs sedan fyra ut till final. Finalisterna avslöjas den 14 april.

Vinnaren utses den 26 maj på konferensen Offentliga rummet.
Läs mer om Guldlänken www.guldlanken.se