Aktuellt

2

feb

E-tjänsten för bergvärmepumptillstånd i skarp drift

bergvarme
Strax innan jul produktionssattes E-tjänsten för att ansöka om bergvärmepumptillstånd och den är nu i skarp drift. Det innebär att t.ex. villaägare kan genomföra sin ansökan helt och hållet på webben.
Det fiffiga med tjänsten är kartfunktionen som är kopplad till alla tusentals borrhål i Stockholm. Användaren kan gå in och se om, och var, grannarna har borrat så att du som sökande inte lägger det egna borrhålet för nära.
När du bestämt sig för en placering av borrhålet kan du peka ut den på den egna tomten. Kartan varnar om du kommer för nära (20 m) grannarnas borrhål eller andra fastigheter. Borrhålet kan till och med vinklas och roteras.
E-tjänsten upplyser även vilka grannfastigheter som berörs av det egna borrhålet.
E-tjänsten ser till att ansökan är komplett när den skickas in till Miljöförvaltningen. Ofullständiga ansökningar är annars en vanlig orsak till tillstånden blivit försenade.
Testa kartan i e-tjänsten för bergvärmepumpstillstånd
Gå till e-tjänsten för att söka tillstånd om bergvärmepump

0 kommentarer