Aktuellt

2010

februari

tyck_till_bild
Ett av de pågående e-tjänstprojekten i Stockholm handlar om att skapa EN ingång för att tycka till om alla verksamheter i staden (som kommunen ansvarar för).
Du kommer med hjälp av frågor och följdfrågor lotsas fram till relevant information för att lösa problemet eller till en anmälningstjänst för att skicka in en idé, synpunkt eller ett klagomål till den som är ansvarig.
Efter att du t.ex. skickat in en anmälan kommer du också att få information om status på ditt ärende på stockholm.se.
Se prototypbilder på klagomålstjänsten:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

bergvarme
Strax innan jul produktionssattes E-tjänsten för att ansöka om bergvärmepumptillstånd och den är nu i skarp drift. Det innebär att t.ex. villaägare kan genomföra sin ansökan helt och hållet på webben.
Det fiffiga med tjänsten är kartfunktionen som är kopplad till alla tusentals borrhål i Stockholm. Användaren kan gå in och se om, och var, grannarna har borrat så att du som sökande inte lägger det egna borrhålet för nära.
När du bestämt sig för en placering av borrhålet kan du peka ut den på den egna tomten. Kartan varnar om du kommer för nära (20 m) grannarnas borrhål eller andra fastigheter. Borrhålet kan till och med vinklas och roteras.
E-tjänsten upplyser även vilka grannfastigheter som berörs av det egna borrhålet.
E-tjänsten ser till att ansökan är komplett när den skickas in till Miljöförvaltningen. Ofullständiga ansökningar är annars en vanlig orsak till tillstånden blivit försenade.
Testa kartan i e-tjänsten för bergvärmepumpstillstånd
Gå till e-tjänsten för att söka tillstånd om bergvärmepump