8

dec

Nu testas e-tjänsten Söka bygglov

Just nu pågår intensiv testning med pilotanvändare av e-tjänsten söka
bygglov och planen är att du som har ett bygglovsärende ska kunna följa
ärendets gång direkt på webben fr.o.m. början av nästa år.
Senare under våren 2010 kommer möjligheten att också kunna söka bygglov
helt digitalt via webben, d.v.s. du behöver inte skicka in några papper
till stadsbyggnadskontoret längre.

0 kommentarer