4

dec

Vidare information. Lansering av e-tjänst för bergvärmepumpstillstånd

Målet är nu att lansera e-tjänsten under vecka 51.
Den senaste testomgången gav oss uppslag till ett antal kompletterande funktioner som vi bedömde som viktiga att ta med redan i den första releasen.
Framför allt handlar det om automatisk avkänning av berörda grannfastigheter och deras adresser, så att det inte uppstår problem senare i processen.

0 kommentarer