Visar inlägg med kategori:

byggtjanst_2.jpg
Sökning bland ärenden i diariet
Stockholms stads stadsbyggnadskontor börjar närma sig lansering av sin första e-tjänst.
Den är till för dig som vill söka bygglov eller som redan har pågående byggärenden i Stockholm. Genom tjänsten kommer du att kunna logga in och följa, eller komplettera aktiva ärenden men också göra en helt webbaserad bygglovsansökan.
Kravet är att du har e-legitimation eller bank-ID.
Tjänsten ger dig också möjlighet att göra sökningar i diariet där pågående byggärenden finns, och i e-arkivet där avslutade byggärenden lagras. E-arkivet kan du använda om du till exempel vill hitta gamla ritningar på ditt hus. Dessutom kommer du att kunna söka efter detaljplaner och pågående planarbeten.
Du kan även köpa kartutdrag till ditt bygglov genom vår e-butik.
Allt kommer inte att vara på plats samtidigt, men vi planerar att lansera de första funktionerna någon gång efter sommaren. Mer information om detta kommer i augusti!

5

jun

Cykelreseplaneraren – arbete med kartan

karta_2.jpg 
Just nu pågår arbetet med att skapa en gemensam kartmiljö för det samlade kartbehovet. Det innebär att även cykelreseplaneraren ska omfattas – så att all vår kartinformation kommer direkt från samma källa.
Fördelarna är att vi slipper manuella arbetsmoment och att alla kartor alltid är up-to-date med samma information.
En del i arbetet är att anpassa kartbilderna till de olika tjänsterna, så att de passar varje behov.
Hur tycker ni att kartbilden kan anpassas för att passa cykelreseplanerartjänsten? Färg och informations-, och textmängd går att justera. Skriv och tyck till!
Länken till den nya testkartan finns här. (Den kan gå lite långsamt p.g.a. det är en testversion)
Ny adress för Cykelreseplaneraren.