Visar inlägg med kategori:

28

maj


Ett antal spännande funktioner och tjänster arbetas just nu fram för stockholm.se – cykelreseplaneraren är en av dem.
Det långsiktiga målet är att så mycket som möjligt av stockholmarnas kontakter med staden ska gå att sköta, åtminstone delvis, över nätet. Det betyder förstås inte att man måste välja den vägen, bara att möjligheten ska finnas.
beta-cykel-2.jpg
Vår ambition med stockholm.se är att den också ska ge ett mervärde. Ett sådant exempel är den senaste funktionen som är på gång: cykelreseplaneraren.
Med den kan du som vill resa i stan planera din cykelresa, och välja den säkraste eller den snabbaste vägen. Din rutt optimeras, och reseplaneraren ser till att du inte hamnar på otillåtna cykelvägar som motortrafikleder eller enkelriktade vägar.
Reseplaneraren innehåller hela stadens cykelnät, och hela länets vägnät. Allt eftersom kommer hela länets cykelvägar att fyllas på. Dessutom finns information om cykelparkeringar, lånecykelstationer, cykelpumpstationer.
Cykelreseplaneraren baseras på vägnät från Vägverkets nationella vägdatabas och Stockholms stads lokala vägdatabas. Om någon förändring sker ute på gatorna kommer det därför snabbt in i reseplaneraren. Även tillfälliga störningar, t ex grävningsarbeten, evenemang eller trafikomläggningar kan i framtiden visas på kartan och i din rutt tack vare kopplingen till stadens system.
Vad tycker om ni om betaversionen av cykelreseplaneraren? Hur kommer ni att använda funktionen? Hur ser ni på funktionaliteten, kartbild och gränssnitt? Är det något som skulle kunna förbättras?
Testa Cykelreseplaneraren här.
Ny adress för Cykelreseplaneraren.
Skicka in dina synpunkter! Skriv i kommentarfältet, mejla dina synpunkter till betawebb@stadshuset.stockholm.se, eller besök cykelreseplanerarbloggen.

beta-cykel-3.jpg

Sensmoral: Tour De Stockholm

19

maj

…och här är då priset!

Den 18 maj fick Stockholm utmärkelsen ”Världens IT-intelligentaste stad” och i dagarna kommer priset som skeppas hit från New York.
Den undre delen (bestående av ett stentorn i brösthöjd) är fortfarande på väg från andra sidan atlanten, men det som finns att se redan idag är så att säga, ”toppen av tornet”. En liten glascylinder med en inskription.

Toppen av utmärkelsen

Ett urval på omvärldsbevakning kring utmärkelsen:
Govtech
NetworkWorld
Tricities
Infoworld
NY Times

15

maj

Just alldeles nyss vann Stockholm pris i New York. Det jag bara vill säga är ”Grattis alla stockholmare – vi är världens IT-intelligentaste stad!”
Organisationen ICF delar varje år ut pris till den stad som bl.a. bäst lyckats implementera IT-lösningar och arbeta visionärt, och i år utnämndes Stockholm som den IT-intelligentaste staden i världen.
Det innebär ännu fler utmaningar och att tillsammans arbeta hårdare mot att bli en huvudstad i världsklass!

 intelligent-2009.jpg