Aktuellt

2008

augusti

Efter flera sommarmånader har arbetet kring webbutvecklingen nu kommit igång på riktigt, men du som besökt stockholm.se under solperioden har förstås märkt att  tilläggstjänsten Jämför service dykt upp på webbplatsen!

Sedan den 1 juli kan du som letar förskoleplats jämföra stadens förskolor. Du kan t ex se antal barn på förskolan och hur stora barngrupperna är. Du kan även se antalet högskoleutbildade förskolelärare.

Om du istället vill besöka stadens simhallar går det lika bra att jämföra aktivitetsutbudet dem emellan i Jämför service, eller visa upp alla på en karta.

Under hösten kommer ett arbete att genomföras för att lägga till ytterligare information i Jämför service, för att du lättare ska kunna avgöra vad du vill ha.

Vad vill du se i Jämför service framöver, i form av jämförelse-information eller funktioner? 

Sensmoral:  Jämför service, med andra.

 

Se hela Jämför Service