Om Stockholms stads webb

Om stadens webb

Stadens webb är huvudkanal och består av ett 30-tal sajter, var och en målgruppsanpassad och nischad. De existerar i en genomtänkt struktur och design under stadens egen toppdomän .stockholm.

Stadens webbkommunikation utgår från användaranalyser med ambition att skapa effektiva användarresor för våra målgrupper.

Huvudmålgrupper är stockholmare, besökare och företag. Här finns alla åldrar och en mångfald av språk, kulturer och socioekonomiska grupperingar. Andra målgrupper är kollegor vid andra kommuner eller myndigheter beslutsfattare i andra städer och andra länder.

Det övergripande ansvaret för webben ligger hos stadsledningskontoret. Varje sajt har en ämnesansvarig och en publiceringsansvarig vid stadens förvaltningar.

Fakta stadens nya webb

  • Den tidigare webbplatsen stockholm.se utvecklades till en så kallad multisajt-lösning år 2019.
  • Stadens nya webb är en multisajtlösning med 30 webbplatser som använder Episerver 10.
  • Stadens webb har cirka 18 miljoner besök per år.
  • Hitta Service är en databas med 4000 verksamhetspresentationer integrerade i webben.
  • Stockholms stad införskaffade toppdomänen .stockholm 2014.
  • En toppdomän är den del av en webbplats namn som kommer efter den sista punkten, till exempel se, com och org. Alla länder har egna toppdomäner.
  • Den gamla adressen stockholm.se finns kvar och pekar till start.stockholm.

Boxar som visar upp alla sajter i multisajten